Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đường Nông Thôn Mới"

Đường Nông Thôn Mới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đường Nông Thôn Mới.

Cơ chế tài chính đất đai - Chặng đường 15 năm đổi mới

Cơ chế tài chính đất đai - Chặng <strong>đường</strong> 15 năm đổi <strong>mới</strong>
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Công tác quản lý đất đai nước ta đã được thể chế hoá, nâng lên thành Luật từ năm 1993, sau đó là Luật sửa đổi năm 1988, năm 2001.

Dù mưa, xin cứ ra đường!

Dù mưa, xin cứ ra <strong>đường</strong>!
mang tính chu kỳ với mức độ dài ngắn khác nhau. Xác định như vậy mới có sự dự phòng và sẵn sàng tâm thế