Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đại biểu"

đại biểu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại biểu.

Tư vấn về quyền là đại biểu đi dự đại hội ở hợp tác xã?

Tư vấn về quyền là đại biểu đi dự đại hội ở hợp tác xã?
Kính chào công ty luật MINH KHUÊ,Xin tư vân của luật sư hợp tác xã chúng tôi chuẩn bị đại hội nhưng có 1 thành viên được hưởng thừa kế góp vốn của bố mẹ.nhưng hợp tác xã đã chốt thời gian và lập danh sách các thành viên gửi về các xóm để bình bầu đại biểu, như vậy thành viên đó có được là đại biểu đi dự đại hội không.xin có phản hồi sớm để chúng tôi giải quyết cho đúng luật