Luat Minh Khue

đại diện công ty

đại diện công ty - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đại diện công ty

Tư vấn điều kiện làm đại diện theo pháp luật ?

Tư vấn điều kiện làm đại diện theo pháp luật ?
Kính gửi Công ty Luật Minh Khuê! Xin hỏi: Công ty của tôi đang ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Công ty không nợ tiền thuế, tiền phạt) người đại diện của công ty nàycó được làm người đại diện theo Pháp luật nếu thành lập Công ty mới hay không? Xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn làm con dấu pháp nhân ? Ủy quyền cho người khác đến nhận con dấu ra sao ?

Tư vấn làm con dấu pháp nhân ? Ủy quyền cho người khác đến nhận con dấu ra sao ?

Thưa luật sư: Xin tư vấn làm con dấu pháp nhân ? Ủy quyền cho người khác đến nhận con dấu ra sao ? Xin cám ơn nhiều lắm !