Luat Minh Khue

đất chưa sử dụng

đất chưa sử dụng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất chưa sử dụng

Tư vấn xử lý diện tích đất chưa sử dụng khi bị lấn chiếm ?

Tư vấn xử lý diện tích đất chưa sử dụng khi bị lấn chiếm ?
Năm 2011 Tôi có mua 1 mảnh đất đã được cấp sổ đỏ 310m2. Phía trước giáp đường giao thông 50m2. Phía sau liền kề đất tôi còn khoảng 110m2 đất chưa giao cho ai sử dụng và không ai tranh chấp, không có lối đi chung giữa các hộ gia đình. Hiện nay người mua nhà mới đến và xây hàng rào lấn sang phần đất 110m2 đó.