Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đất Chưa Xây Nhà"

Đất Chưa Xây Nhà | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đất Chưa Xây Nhà.

Mua nhà chưa có sổ đỏ ?

Mua <strong>nhà</strong> <strong>chưa</strong> có sổ đỏ ?
chưa có sổ đỏ. Hiện tại chỉ có biên lai thu tiền mà phường bán đã bán đất cho chủ nhà từ năm 1998, có