Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đất hương quả"

đất hương quả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất hương quả.

Tư vấn về tranh chấp chia thừa kế đất đai trong gia đình?

Tư vấn về tranh chấp chia thừa kế đất đai trong gia đình?
Xin chào luật sư! Xin luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Về quy định thế nào là đất hương quả? Có quy định nào không được bán đất hương quả? Và về trường hợp em trình bày dưới đây có được coi là đất hương quả hay không ? Cấp thẩm quyền nào xử lý về trường hợp của em. Bà nội em mất năm 1988( Bà nội em là người dưới tên sổ đỏ ).Sau khi bà mất, ông nội em chuyển toàn bộ đất 14000 m2 qua cho ba đứng tên nhưng chưa chia đất.