Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đất hộ gia đình"

đất hộ gia đình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất hộ gia đình.

Cấp đất cho hộ gia đình

Cấp đất cho hộ gia đình
Thưa luật sư: tôi muốn hỏi quy định về hộ gia đình được cấp đất. Nếu tôi bán đất của nhà nước cấp đất cho hộ gia đình thì có cần hỏi ý kiến con tôi.