Luat Minh Khue

đất không có sổ đỏ

đất không có sổ đỏ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất không có sổ đỏ

Cấp giấy phép xây dựng khi chưa có sổ đỏ

Cấp giấy phép xây dựng khi chưa có sổ đỏ
Thưa luật sư, Tôi muốn biết những trường hợp nào theo quy định của luật đất đai năm 2013 thì vẫn được xây dựng nhà khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? Cảm ơn luật sư!