Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đất mượn của hợp tác xã"

đất mượn của hợp tác xã | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất mượn của hợp tác xã.

Tư vấn xác định phần diện tích phần đất mượn của xã ?

Tư vấn xác định phần diện tích phần đất mượn của xã ?
Tôi làm nhà trên diện tích đất mượn của xã chưa được cấp sổ đỏ từ năm 2004 diện tích đất đó nằm sát cơ quan A, đến năm 2009 cơ quan A được cấp sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đo đạc thì gia đình tôi không nằm trong diện tích đất của cơ quan hành chính.