Luat Minh Khue

đất mượn của hợp tác xã

đất mượn của hợp tác xã - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất mượn của hợp tác xã

Tư vấn xác định phần diện tích phần đất mượn của xã ?

Tư vấn xác định phần diện tích phần đất mượn của xã ?
Tôi làm nhà trên diện tích đất mượn của xã chưa được cấp sổ đỏ từ năm 2004 diện tích đất đó nằm sát cơ quan A, đến năm 2009 cơ quan A được cấp sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đo đạc thì gia đình tôi không nằm trong diện tích đất của cơ quan hành chính.