Luat Minh Khue

đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

đất nông nghiệp trồng cây lâu năm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

Giải quyết tranh chấp tách thửa khi mua bán đất ?

Giải quyết tranh chấp tách thửa khi mua bán đất ?
Tình hình là tháng 05/2016 vợ chồng tôi có mua 02 lô đất tổng cộng 250m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Chủ đất đứng tên cuốn sổ chung hơn 1000m2 nhưng đã cắt bán cho rất nhiều người. Hiện trong sổ có khoảng hơn 10 người có tên nhỏ phía dưới sổ. Ban đầu bảo vợ chồng tôi là sẽ để vợ chồng tôi đứng thay tên người chủ và giử sổ luôn vì mua 02 lô, nhưng sau lại bảo vợ chồng tôi chỉ được đứng tên nhỏ phía dưới sổ.