Luat Minh Khue

đất nhà thờ

đất nhà thờ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất nhà thờ

Tư vấn tranh chấp đất đai khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Tư vấn tranh chấp đất đai khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Kính chào công ty Luật Minh Khuê tôi có một vấn đề mong được công ty giải quyết giúp tôi như sau: Gia đình tôi có mua lô đất nông nghiệp và trong toàn bộ lô đất của ông hàng xóm bán (ông B) cho gia đình tôi, thì trước đây ông B làm 3 số đỏ, (vì khi khai hoang và mua thêm là ông B tiếp tục làm thêm số đỏ cho miếng đất mới trong thửa đất đó).