Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đề Tài Nghiên Cứu"

Đề Tài Nghiên Cứu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đề Tài Nghiên Cứu.

Chuyên đề nghiên cứu: Đầu tư bất động sản

Chuyên <strong>đề</strong> <strong>nghiên</strong> <strong>cứu</strong>: Đầu tư bất động sản
Đầu tư bất động sản là một trong những hướng đầu tư lớn trong cơ cấu thị trường đầu tư. Khi lựa chọn đầu tư người ta cân nhắc giữa các hướng sau đây: mua cổ phiếu của các công ty; mua các trái phiếu với lãi suất cố định và đầu tư bất động sản. Việc cân nhắc một hoạt động đầu tư được tiến hành dựa trên cơ sở các tiêu chí phản ánh chất lượng của hoạt động đầu tư.

Đạo văn trong nghiên cứu

Đạo văn trong <strong>nghiên</strong> <strong>cứu</strong>
Ở nước ta trong mấy năm gần đây, nạn đạo văn được giới báo chí nhắc đến khá nhiều lần, nhưng phần lớn các trường hợp này thường xảy ra trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật.

Tư vấn lập dự án nghiên cứu tiền khả thi

Tư vấn lập dự án <strong>nghiên</strong> <strong>cứu</strong> tiền khả thi
Việt Nam là một trong những điểm đến an toàn và hấp dẫn nhất cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á trong những năm gần đây, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường, đem lại cho các nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài cơ hội lớn về đầu tư và kinh doanh tại đất nước chúng tôi.

Dịch vụ khảo sát, nghiên cứu thị trường

Dịch vụ khảo sát, <strong>nghiên</strong> <strong>cứu</strong> thị trường
Việt Nam hiện là một trong những điểm đến an toàn và hấp dẫn nhất cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á trong những năm gần đây, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường, đem lại cho các nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài cơ hội lớn về đầu tư và kinh doanh tại đất nước chúng tôi.