Luat Minh Khue

đền bù giải tỏa

đền bù giải tỏa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đền bù giải tỏa

Tư vấn về thủ tục khiếu kiện cơ quan nhà nước quản lý đất đai ?

Tư vấn về thủ tục khiếu kiện cơ quan nhà nước quản lý đất đai ?
Thưa luật sư, Năm 2001- 2002 nhà nước mở đường gia đình em nằm trong diện giải tỏa. lúc đó gia đình em có 2 hộ, 7 khẩu (Bùi Công - Nguyễn thị Ơn) khẩu em cùng chung khẩu với bà nguyễn thị Ơn. Gia đình em nhận tiền đền bù nhưng chưa có tái định cư, chính quyền xã và ban đền bù huyện đến động viên gia đình tháo dỡ nhà giao đất cho dự án rồi nhận tái định cư sau.