Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đền Bù Từ Đất Thu Hồi"

Đền Bù Từ Đất Thu Hồi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đền Bù Từ Đất Thu Hồi.

Mức đền khi nhà nước thu hồi đất?

Mức <strong>đền</strong> <strong>bù</strong> khi nhà nước <strong>thu</strong> <strong>hồi</strong> <strong>đất</strong>?
Chào Luật sư, Khi Nhà nước chưa làm con đường tỉnh lộ 206 và con mương sinh thái thì gia đình tôi có 03 đám ruộng: 1 đám tên là “Nà Gie” tờ bản đồ số 66 số thửa 33 có diện tích là 2400m2; 1 đám tên là “Nà Giốc” đám này chia làm hai đám nhỏ 1 đám có diện tích 693m2, 1 đám có diện tích 440,2m2.