Luat Minh Khue

đền bù từ đất thu hồi

đền bù từ đất thu hồi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đền bù từ đất thu hồi

Mức đền khi nhà nước thu hồi đất?

Mức <strong>đền</strong> <strong>bù</strong> khi nhà nước <strong>thu</strong> <strong>hồi</strong> <strong>đất</strong>?
Chào Luật sư, Khi Nhà nước chưa làm con đường tỉnh lộ 206 và con mương sinh thái thì gia đình tôi có 03 đám ruộng: 1 đám tên là “Nà Gie” tờ bản đồ số 66 số thửa 33 có diện tích là 2400m2; 1 đám tên là “Nà Giốc” đám này chia làm hai đám nhỏ 1 đám có diện tích 693m2, 1 đám có diện tích 440,2m2.