Luat Minh Khue

định mức

định mức - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về định mức

Tư vấn về diện tích đất ở ?

Tư vấn về diện tích đất ở ?
Chào Luật Minh Khuê! Tôi xin quý CTy tư vấn giúp tôi. Tôi ở Nha Trang, Ba Má tôi có một mảnh đất 373m2, năm 2001 Ba Má tôi có bán 68m2 đến năm 2004 cho a trai tôi 56m (hiện nay đều đã xây nhà ở). Nay Ba Má tôi muốn làm sổ đỏ cho phần đất còn lại (sau khi đã trừ diện tích đất đã bán, và cho) thi Ba Má tôi sẽ được bao nhiêu m đất ở. Tôi có nghe nói là trong trường hợp này là sẽ chia tỷ phần, nhưng tôi không biết cách chia như thế nào? Tôi mong quý CTy tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.