Luat Minh Khue

đồng chủ sổ đỏ

đồng chủ sổ đỏ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đồng chủ sổ đỏ

Phân chia tài sản được thụ hưởng trong đồng sở hữu sổ đỏ ?

Phân chia tài sản được thụ hưởng trong đồng sở hữu sổ đỏ ?
Kính gửi văn phòng luật Minh Khuê, Tôi muốn hỏi: Hiện tại, gia đình tôi đang muốn thực hiện thủ tục phân tách sổ đỏ và có một số vấn đề muốn nhờ văn phòng luật hỗ trợ giải đáp liên quan đến Đồng sở hữu sổ đỏ. Bà tôi có 1 mảnh đất 50m2 và đang muốn để lại cho mẹ tôi và cậu tôi với diện tích cụ thể như sau: