Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đồng Lõa"

Đồng Lõa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đồng Lõa.

Những kẻ đồng lõa

Những kẻ <strong>đồng</strong> <strong>lõa</strong>
của cộng đồng, của chính quyền địa phương. Nhiều vụ bạo hành diễn ra gần như công khai, trong một thời