Luat Minh Khue

điều BLHS

điều 298 BLHS - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều 298 BLHS

Dấu hiệu pháp lý của tội dùng nhục hình (điều 298 BLHS) ?

Dấu hiệu pháp lý của tội dùng nhục hình (điều 298 BLHS) ?
Dùng nhục hình là hành vi của người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự đối với người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, người bị kết án và những người tham gia tố tụng khác.