Luat Minh Khue

điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ?

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi muốn chuyển quyền sử dụng đất từ đất nông nghiệp (đất trồng lúa nước) sang đất ở phải làm như thế nào?