Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện chuyển nhượng quyền sư dụng đất"

điều kiện chuyển nhượng quyền sư dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện chuyển nhượng quyền sư dụng đất.

Tư vấn giải quyết tình huống tranh chấp đất đai?

Tư vấn giải quyết tình huống tranh chấp đất đai?
Quyền sở hữu đất đai thường gắn với yếu tố nhân thân hoặc quan hệ huyết thống (bố, mẹ, anh, em) nên việc giải quyết các tranh chấp đất đai cần dựa trên nguyên tắc, quy định của pháp luật đất đai và dựa trên "chữ tình" trong quan hệ Á Đông.