Luat Minh Khue

điều kiện giải thể

điều kiện giải thể - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện giải thể

Có giải thể được doanh nghiệp hay không khi vẫn còn công nợ phải thu?

Có giải thể được doanh nghiệp hay không khi vẫn còn công nợ phải thu?
Xin Chào Luật Minh Khuê! Tôi có một câu hỏi mong các Luật sư giải đáp: Hiện nay bên em đang tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, trên sổ sách của bên em vẫn còn khoản công nợ phải thu là hơn 28 tỷ (chủ sở hữu góp vốn rồi vay lại khoản tiền đó).