Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Điều Kiện Hưởng Chế Đô Thai Sản"

Điều Kiện Hưởng Chế Đô Thai Sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Điều Kiện Hưởng Chế Đô Thai Sản.

Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Tư vấn về <strong>điều</strong> <strong>kiện</strong> <strong>hưởng</strong> <strong>chế</strong> độ <strong>thai</strong> <strong>sản</strong>
Kính chào quy Luật sư công ty luật Minh khuê! Năm 2010, tôi làm việc tại 1 công ty và đã đóng bảo hiểm được 1 năm, rồi tôi nghỉ làm việc tại công ty đó và đã rút sổ bảo hiểm về, từ đó tôi không đi làm và không tham gia đóng bảo hiểm nữa.

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản ?

<strong>Điều</strong> <strong>kiện</strong> để được <strong>hưởng</strong> <strong>chế</strong> độ <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi làm việc cho 1 công ty và đã đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc tại công ty được khoảng 2 năm thời gian từ 10/2009 đến 10/2011. Từ đó tới nay tôi đã bảo lưu sổ bảo hiểm.

Tư vấn điều kiện được hưởng chế độ thai sản ?

Tư vấn <strong>điều</strong> <strong>kiện</strong> được <strong>hưởng</strong> <strong>chế</strong> độ <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi tham gia BHBB từ năm 2011. Năm 2014, đầu năm tôi đóng BH từ T1 đến T4, tháng 5 tôi nghỉ làm, báo giảm không tham gia đóng BHBB từ tháng 5 đến tháng 10, tôi sang công ty mới bắt đầu đóng từ tháng 11.