Luat Minh Khue

điều kiện hưởng thất nghiệp

điều kiện hưởng thất nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện hưởng thất nghiệp

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 4 năm có được hưởng không ?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 4 năm có được hưởng không ?
Chào công ty Luật Minh Khuê Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội trên 21 năm và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 4 năm. Tháng 6/2014 do gia đình có việc tôi phải chấm dứt hợp đồng lao động nay tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ? Chân thành cảm ơn.