Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện hưởng thất nghiệp"

điều kiện hưởng thất nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện hưởng thất nghiệp.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 4 năm có được hưởng không ?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 4 năm có được hưởng không ?
Chào công ty Luật Minh Khuê Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội trên 21 năm và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 4 năm. Tháng 6/2014 do gia đình có việc tôi phải chấm dứt hợp đồng lao động nay tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ? Chân thành cảm ơn.