Luat Minh Khue

điều kiện kết hôn \

điều kiện kết hôn \ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện kết hôn \

Xin cấp lại giấy chứng nhận độc thân để kết hôn ?

Xin cấp lại giấy chứng nhận độc thân để kết hôn ?
Thưa luật sư. Cháu có 1 vấn đề muốn được luật sư tư vấn cho cháu. Cháu sống ở Bà Rịa vũng tàu,tháng 2 năm 2014 cháu có đến UBND xã nơi cháu cư trú xin giấy chứng nhận nhận độc thân để kết hôn với 1 người ở Hà Nội . Nhưng vì nhiều mẫu thân nên đến nay cháu và người đó đã chia tay và cháu cũng không đăng kí kết hôn với người đó.