Luat Minh Khue

điều kiện nuôi con khi ly hôn

điều kiện nuôi 2 con khi ly hôn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện nuôi 2 con khi ly hôn

Chồng giành quyền nuôi cả hai con cần chứng minh được điều kiện gì ?

Chồng giành quyền nuôi cả hai con cần chứng minh được điều kiện gì ?
Thưa luật sự Minh Khuê! Hiện tại giữa tôi và vợ vó xẩy ra nhiều mâu thuẫn. Cô ấy đã từng 2 lần viết đơn ly hôn. Lần thứ nhất sau khi hòa giải của gia đình cô ấy đã quay về. Rồi lại bỏ đi và viết lần thứ 2. Tôi không chấp nhận nội dung trong đơn cô ấy viết và lần này tôi chủ động viết đơn. Nhưng cô không ký. Trong quá trình đó đến nay là khoảng 45 ngày cũng là khoảng thời gian cô ấy bỏ nhà đi.