Luat Minh Khue

điều kiện thời gian

điều kiện thời gian - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện thời gian

Bỏ đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng thai sản ?

Bỏ đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng thai sản ?
Chào luật sư Minh Khuê, cho em hỏi là vợ em có thai vào tháng 5 dự kiến sinh là 10/2/2016 và bị cắt hợp đồng lao động vào tháng 10/2015 nghĩa là vợ em đã đóng bảo hiểm lao động từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015. Trong khoảng thời gian đó vợ em đã bỏ đóng bảo hiểm tháng 1,3,5 còn lại là đóng đủ.