Luat Minh Khue

điều kiện xin tại ngoại

điều kiện xin tại ngoại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện xin tại ngoại

Tư vấn điều kiện được xin bảo lãnh chờ xét xử ?

Tư vấn điều kiện được xin bảo lãnh chờ xét xử ?
Thưa luật sư tôi xin được hỏi một vấn đề như sau: Người nhà tôi (anh trai) đang bị tạm giam 3 tháng vì tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Anh ấy là lao động chính trong gia đình hiện nay lại đang nuôi con nhỏ, xin hỏi luật sư là trường hợp của anh tôi như vậy thì gia đình tôi có được bảo lãnh để anh tôi được tại ngoại về nhà chờ xét xử không? Gia đình tôi xin cảm ơn.