Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điểm mới"

điểm mới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điểm mới.

Điểm mới về tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2018

Điểm mới về tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2018
Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 24/2018/TT-BQP về sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội và Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP. Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn một số điểm mới để các bạn tham khảo.

Tóm tắt điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2014

Tóm tắt điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2014
Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có những điểm mới so với Luật Doanh nghiệp 2005

Giải đáp vướng mắc về luật ?

Giải đáp vướng mắc về luật ?
Xin chào luật sư! tôi có vấn đề mong luật sư giải đáp: 1. Thực tế chế định giám hộ có những vướng mắc gì? kiến nghị hoàn thiện? 2. Dự thảo bộ luật dân sự có những sửa đổi đáng chú ý gì về chế định giám hộ? 3. Việc thủ tục Tòa tuyên bố người mất năng lực hành vi dân sự có rườm rà không, khi gặp trường hợp người đó kinh tế nghèo, cần bồi thường tiền để chữa bệnh? Tôi xin cảm ơn!