Luat Minh Khue

điểm mới

điểm mới - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điểm mới

Tóm tắt điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2014

Tóm tắt điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2014
Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có những điểm mới so với Luật Doanh nghiệp 2005

Giải đáp vướng mắc về luật ?

Giải đáp vướng mắc về luật ?
Xin chào luật sư! tôi có vấn đề mong luật sư giải đáp: 1. Thực tế chế định giám hộ có những vướng mắc gì? kiến nghị hoàn thiện? 2. Dự thảo bộ luật dân sự có những sửa đổi đáng chú ý gì về chế định giám hộ? 3. Việc thủ tục Tòa tuyên bố người mất năng lực hành vi dân sự có rườm rà không, khi gặp trường hợp người đó kinh tế nghèo, cần bồi thường tiền để chữa bệnh? Tôi xin cảm ơn!