Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điện thoại di động"

điện thoại di động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điện thoại di động.

Luật sư tư vấn bồi thường khi gây tai nạn giao thông ?

Luật sư tư vấn bồi thường khi gây tai nạn giao thông ?
Người gây ra tại nạn và người bị tai nạn xét dưới góc độ kinh tế thì cả hai đều bị thiệt hại, do vậy việc xác định mức bồi thường giữa các bên cần xem xét dưới nhiều góc độ pháp lý, kinh tế, xã hội để làm sao có thể dung hòa được lợi ích và tránh những tổn thất không đáng có: