Luat Minh Khue

đi lạm

đi lạm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đi lạm

Điều kiện nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Điều kiện nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?
Xin chào Luật Minh Khuê, em năm nay là sinh viên mới ra trường và đang làm cho 1 công ty, nhà em tương đối khó khăn, có sổ hộ nghèo. Và có 3 anh em. Người em thứ 2 của em đang đi nghĩa vụ quân sự, em xin hỏi với trường hợp của em có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Em xin chân thành cảm ơn!