Luật sư tư vấn về chủ đề "đi lạm"

đi lạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đi lạm.

Điều kiện nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Điều kiện nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?
Xin chào Luật Minh Khuê, em năm nay là sinh viên mới ra trường và đang làm cho 1 công ty, nhà em tương đối khó khăn, có sổ hộ nghèo. Và có 3 anh em. Người em thứ 2 của em đang đi nghĩa vụ quân sự, em xin hỏi với trường hợp của em có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Em xin chân thành cảm ơn!