Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ưu Đãi Đặc Biệt"

Ưu Đãi Đặc Biệt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ưu Đãi Đặc Biệt.

"Án đụng trần": Sửa sai bằng tòa án đặc biệt

"Án đụng trần": Sửa sai bằng tòa án <strong>đặc</strong> <strong>biệt</strong>
Hội đồng Thẩm phán hiện nay chưa đủ biên chế, về chất lượng thì chưa phải là “cơ quan thông tuệ pháp luật nhất đất nước”. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến một số quyết định của Hội đồng Thẩm phán chưa được xã hội “tâm phục, khẩu phục”!

Tư vấn thủ tục khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Tư vấn thủ tục khai thuế tiêu thụ <strong>đặc</strong> <strong>biệt</strong>
Công ty luật Minh Khuê đưa ra hướng dẫn về trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.