Luat Minh Khue

ưu tiên cấp đất

ưu tiên cấp đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ưu tiên cấp đất

Bồi thường và ưu tiên cấp đất nông nghiệp?

Bồi thường và ưu tiên cấp đất nông nghiệp?
Thưa luật sư, gia đình tôi có 2 mảnh ruộng một mảnh hơn 300m2 và một mảnh là hơn 100m2, cách đây 10 năm gia đình tôi đã chuyển đổi canh tác từ trồng lúa sang chăn nuôi nên đã san lấp đất khá kiên cố trên mảnh đất 300 m2.