Luat Minh Khue

ủy quyền trông giữ đất

ủy quyền trông giữ đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ủy quyền trông giữ đất

Trình tự thủ tục việc ủy quyền trông giữ đất ?

Trình tự thủ tục việc ủy quyền trông giữ đất ?
Thưa luật sư, Xin tư vấn giùm: Chị tôi là việt kiều, có nhờ 1 người chú đứng tên miếng đất canh tác và toàn quyền sử dụng (trồng trọt chăn nuôi) đến năm 2050. Vậy cho tôi hỏi, những điều cần và đủ cam kết của bên đứng tên giùm (mượn đất) để tránh mất quyền lợi sau này đối với người cho mượn (vd: bên người cho mượn mất ...), để tránh việc tranh chấp sau này, xin tư vấn giùm và xin chân thành cảm ơn