Luat Minh Khue

ứng xử

ứng xử - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ứng xử

Tư vấn về hành vi ứng xử khi vi phạm luật giao thông ?

Tư vấn về hành vi ứng xử khi vi phạm luật giao thông ?
Thưa Luật sư Luật Minh Khuê, tôi có vấn đề cần tư vấn như sau: Tôi bị CSGT Hà Nội dừng xe, tôi chấp hành lệnh dừng xe. Sau đó ông Trung uý thông báo tôi vi phạm vượt tốc độ tại sau biển giới hạn tốc độ (40) mà tốc độ của tôi theo thông báo là 57 km/h và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đã có hướng dẫn mới nhất về tha tù trước thời hạn: Theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện: