Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "条约和缔约方"

条约和缔约方 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 条约和缔约方.

条约和缔约方

条约和缔约方
世界知识产权组织作为联合国的一个专门机构,其任务是要在全世界范围内保护知识产权,本组织管理着知识产权领域的大约21项条约。