Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "职位与征聘"

职位与征聘 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 职位与征聘.

职位与征聘

职位与征聘
对专业和特殊职类(标有P或D)各级别职位应聘人员的征聘,通常是在我们的网站和公务员制度委员会公告上公布空缺的办法进行的,此外还在WIPO期刊并通过本组织成员国相应的行政管理机构广而告之。多数这些职位需要工作人员具有法学背景和在知识产权领域丰富的专业经验。