Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đăng Ký"

Đăng Ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đăng Ký.

Đăng nhãn hiệu ?

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn được giải đáp: muốn đăng nhãn hiệu ra nước ngoài

Hướng dẫn Đăng thuế

Hướng dẫn <strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> thuế
đăng , nộp thuế với Nhà nước là quyền lợi, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân.Đăng thuế để đảm

Đăng quyền sở hữu ?

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> quyền sở hữu ?
Tôi mua một ngôi nhà của anh T. Tôi giao tiền và anh T cũng đã giao nhà cho tôi. Xin cho biết, từ thời điểm anh T giao nhà cho tôi thì tôi đã trở thành chủ sở hữu của ngôi nhà đó chưa?

Đăng nhãn hiệu CM

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu CM
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Đăng nhãn hiệu GRANDO

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu GRANDO
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Đăng nhãn hiệu HIPIDI

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu HIPIDI
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Đăng nhãn hiệu ONG

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu ONG
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Đăng nhãn hiệu TAT

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu TAT
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Đăng nhãn hiệu Drawer

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu Drawer
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Đăng nhãn hiệu GOGO

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu GOGO
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Đăng nhãn hiệu SEAGULL

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu SEAGULL
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Đăng nhãn hiệu AMERO

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu AMERO
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Đăng nhãn hiệu Vinawang

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> nhãn hiệu Vinawang
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Biểu mẫu đăng giá

Biểu mẫu <strong>đăng</strong> <strong>ký</strong> giá
Luật Minh Khuê cung cấp biểu mẫu đăng giá ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28

Đăng con dấu mới ?

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> con dấu mới ?
Cho mình hỏi. Bên mình là công ty TNHH 1 thành viên, công ty mình muốn đăng một con dấu mới. Vậy

Thời hạn đăng thuế ?

Thời hạn <strong>đăng</strong> <strong>ký</strong> thuế ?
Đối tượng đăng thuế phải đăng thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày: 1. Được

Tư vấn đăng slogan

Tư vấn <strong>đăng</strong> <strong>ký</strong> slogan
. Thực tế tại Việt Nam, việc đăng bảo hộ sologan, vẫn chưa có quy định cụ thể về tiêu chí cấp hay