Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Công Trình Xây Dựng"

Công Trình Xây Dựng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Công Trình Xây Dựng.

Giám sát công trình do nhân dân đóng góp xây dựng ?

Giám sát <strong>công</strong> <strong>trình</strong> do nhân dân đóng góp <strong>xây</strong> <strong>dựng</strong>  ?
Thôn Đoài, thuộc xã X được một tổ chức nước ngoài hỗ trợ một phần kinh phí để mua thêm các trang thiết bị và sửa lại một phần nhà trẻ của thôn. Nhân dịp này, Tổ phụ nữ của thôn có sáng kiến huy động mỗi hộ gia đình trong thôn số tiền 10.000 đồng để đóng góp thêm vào việc tu sửa toàn bộ nhà trẻ.