Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cất Nhà Ở Trên Phần Đất Đó Để Lại"

Cất Nhà Ở Trên Phần Đất Đó Để Lại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cất Nhà Ở Trên Phần Đất Đó Để Lại.

Tranh chấp nhà ?

Tranh chấp <strong>nhà</strong> <strong>ở</strong> ?
gia đình, căn nhà là của Ba tôi để lại và từ nhỏ đến lớn tôi đều sống đó đến nay đã được 75 năm, cha