Luat Minh Khue

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xây tường bao quanh nhà có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng ?

Xây tường bao quanh nhà có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng ?

Chào Luật sư. Nhà tôi đang có dự định xây tường bao quanh nhà, tôi nghe nói trường hợp này phải xin giấy phép xây dựng không biết có đúng không thưa luật sư. Nếu chúng tôi không xin giấy phép thì sao ...