Luat Minh Khue

Chấm dứt hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chấm dứt hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động ?

<strong>Chấm</strong> <strong>dứt</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>lao</strong> <strong>động</strong> ?
Chào luật sư em gửi thư đến luật sư xin tư vấn vài việc. Hiện em đang làm trong 1 công ty, hđ thử việc 3 tháng, nhưng hơn 1 tháng trước đã hết thời gian thử việc công ty vẫn chưa ký hđlđ chính thức với em, đến nay công ty vẫn để em làm việc và chưa có hđlđ.

Chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật ?

<strong>Chấm</strong> <strong>dứt</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>lao</strong> <strong>động</strong> trái pháp luật ?
Hôm nay chuyên mục Gõ cửa Luật sư sẽ tư vấn một tình huống pháp lý sau, Tôi là : Phạm Thị Tiến , tạm trú tại 663 Tạ Quang Bửu , P4, Q8 TP. Hồ Chí Minh , Xin được các luật sư tư vấn cho một vấn đề sau :

Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động ?

Tư vấn về việc <strong>chấm</strong> <strong>dứt</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>lao</strong> <strong>động</strong> ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề thắc mắc xin hỏi như sau: Tháng 04/2007, tôi có vào làm tại một DNNN. Trước đây là công ty TNHH một thành viên nay là Tổng công ty (A). Công ty A đầu tư rất nhiều ngành nghề trong tỉnh, mỗi ngành nghề đầu có một công ty con trực thuộc. Khi vào làm, tôi trực thuộc sự quản lý của công ty A.