Luat Minh Khue

Chế độ an sinh xã hội

Chế độ an sinh xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chế độ an sinh xã hội

Áp dụng chế độ bảo hiểm hội thất nghiệp ?

Áp dụng <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> bảo hiểm <strong>xã</strong> <strong>hội</strong> thất nghiệp ?
Thưa Luật sự, em muốn hỏi: Công ty em có người lao động xin ghỉ việc và chốt sổ tháng 12/2014 nhưng do sổ BH của người đó có vấn đề phải điều chỉnh tới 15/01/2015 mới lấy được sổ BH.