Luat Minh Khue

Chế độ trợ cấp thai sản

Chế độ trợ cấp thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chế độ trợ cấp thai sản

Trợ cấp thai sản

<strong>Trợ</strong> <strong>cấp</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong>
bhxh để hưởng chế độ thai sản phải không ạ. Nhưng từ đó đến nay là năm 2016 rồi tôi vẫn chưa làm thủ

Chế độ thai sản?

<strong>Chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong>?
Chào luật sư. Em có thắc mắc về vấn đề chế độ thai sản nhờ luật sư giúp đỡ. Với hệ số lương là 2