Luat Minh Khue

Chia tài sản khi ly hôn

Chia tài sản khi ly hôn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chia tài sản khi ly hôn

Chia tài sản khi ly hôn?

<strong>Chia</strong> <strong>tài</strong> <strong>sản</strong> <strong>khi</strong> <strong>ly</strong> <strong>hôn</strong>?
tiền tiết kiệm lớn và nhiều động sản có khác. Trong thời kì hôn nhân này tôi bán 2 căn nhà và lấy tiền

Chia tài sản khi ly hôn ?

 <strong>Chia</strong> <strong>tài</strong> <strong>sản</strong> <strong>khi</strong> <strong>ly</strong> <strong>hôn</strong> ?
Kính gửi Luật sư Tôi và chồng kết hôn vào năm 1966. Quá trình chung sống từ đó đến nay, chúng tôi