Luat Minh Khue

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Điều kiện được hưởng chế độ thai sản

Tư vấn điều kiện được hưởng chế độ thai sản ?

Tư vấn <strong>điều</strong> <strong>kiện</strong> <strong>được</strong> <strong>hưởng</strong> <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi tham gia BHBB từ năm 2011. Năm 2014, đầu năm tôi đóng BH từ T1 đến T4, tháng 5 tôi nghỉ làm, báo giảm không tham gia đóng BHBB từ tháng 5 đến tháng 10, tôi sang công ty mới bắt đầu đóng từ tháng 11.