Luat Minh Khue

điều kiện hưởng chế độ thai sản

điều kiện hưởng chế độ thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho vợ?

<strong>Điều</strong> <strong>kiện</strong> <strong>hưởng</strong> <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> cho vợ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Vợ tôi làm công ty tư nhân, có đóng bảo hiểm xã hội bình thường khoảng 2 năm rồi, tuy nhiên không tính theo hệ số.

Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Tư vấn về <strong>điều</strong> <strong>kiện</strong> <strong>hưởng</strong> <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong>
Kính chào quy Luật sư công ty luật Minh khuê! Năm 2010, tôi làm việc tại 1 công ty và đã đóng bảo hiểm được 1 năm, rồi tôi nghỉ làm việc tại công ty đó và đã rút sổ bảo hiểm về, từ đó tôi không đi làm và không tham gia đóng bảo hiểm nữa.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản như thế nào?

<strong>Điều</strong> <strong>kiện</strong> <strong>hưởng</strong> <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> như thế nào?
Xin chào luật sư, Thưa luật sư, Tôi có thắc mắc xin luật sư tư vấn giúp: Tôi tham gia đóng bhxh bắt buộc từ tháng 9/2014 đến nay tháng 3/2012 . Dự kiến tháng 8/1015 tôi sinh con. Hết tháng 3/1015 t muốn nghỉ việc ở công ty và chuyển đóng bảo hiểm ở công ty mới ( tôi chỉ đóng bảo hiểm nhưng tôi không đi làm).

Tư vấn điều kiện được hưởng chế độ thai sản ?

Tư vấn <strong>điều</strong> <strong>kiện</strong> được <strong>hưởng</strong> <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi tham gia BHBB từ năm 2011. Năm 2014, đầu năm tôi đóng BH từ T1 đến T4, tháng 5 tôi nghỉ làm, báo giảm không tham gia đóng BHBB từ tháng 5 đến tháng 10, tôi sang công ty mới bắt đầu đóng từ tháng 11.