Luat Minh Khue

Đối tượng nộp thuế

Đối tượng nộp thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đối tượng nộp thuế

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ?

<strong>Đối</strong> <strong>tượng</strong> không chịu <strong>thuế</strong> giá trị gia tăng ?
Thưa Luật sư! Em có một vấn đề mong muốn nhận được sự tư vấn ạ. Công Ty em thuộc lĩnh vực hoạt động " Tư vấn quản lý" bao gồm: Tư vấn , hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động về quản lý giáo dục cho các tổ chức giáo dục, tư vấn quản lý và phát triển giáo dục, tư vấn quản lý và phát triển nguồn nhân lực, tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý cơ sở đào tạo doanh nhân.