Luat Minh Khue

Gỉa quyết tranh chấp về thừa kế tài sản

Gỉa quyết tranh chấp về thừa kế tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Gỉa quyết tranh chấp về thừa kế tài sản

Giải quyết tranh chấp về di sản thừa kế theo di chúc ?

Giải <strong>quyết</strong> <strong>tranh</strong> <strong>chấp</strong> <strong>về</strong> di <strong>sản</strong> <strong>thừa</strong> <strong>kế</strong> theo di chúc ?
Kính chào luật sư, nhờ luật sư giải đáp giúp tôi: Ông nội tôi khi mất 1996 có viết lại di chúc tôi xin trích đoạn nội dung đó như sau: số đất % ông tôi đang sử dụng khi nào ông tôi qua đời thì những người dưới đây được hưởng: 1, anh Tuấn(bố tôi) làm xuất của 4 phần(4 miếng);