Luat Minh Khue

hình thức xử phạt

hình thức xử phạt - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hình thức xử phạt

Lãi suất bao nhiêu thì bị xử phạt về tội cho vay lãi nặng ? Hình thức xử phạt về tội cho vay lãi

Lãi suất bao nhiêu thì bị <strong>xử</strong> <strong>phạt</strong> về tội cho vay lãi nặng ? <strong>Hình</strong> <strong>thức</strong> <strong>xử</strong> <strong>phạt</strong> về tội cho vay lãi
Tuần trước tôi có vay người quen một số tiền ( 5.000 000 đồng). Do tôi cần gấp nên không thỏa thuận giảm lãi suất được. Trong hợp đồng vay ghi mức lãi suất là 5%/ tháng. Theo như tôi biết thì đây là mức lãi suất trái quy định. Vậy tôi có thể kiện người này về tội cho vay nặng lãi không? Tôi có thể không trả số lãi kia không?