Luat Minh Khue

Hỗ trợ tiến hành thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất

Hỗ trợ tiến hành thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hỗ trợ tiến hành thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất

Thủ tục đăng quyền sử dụng đất

<strong>Thủ</strong> <strong>tục</strong> <strong>đăng</strong> <strong>kí</strong> <strong>quyền</strong> <strong>sử</strong> <strong>dụng</strong> <strong>đất</strong>
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi tên Trần Thị Hiển, hiện nay tôi đang tạm trú tại Phường cát Lái, Quận 2. Tôi mua căn nhà tại Quận 2 với diện tích đo vẽ là 29.7 m2 (bằng giấy viết tay).